Content

На 16.09. Събота от 10:30 се проведе група с родители, деца и специалисти на тема: Сензорна интеграция. Децата имаха възможност да преминат през сензорна пътека като опознават различните препятствия, а специалистите и родителите им съдействаха. Родителите имаха възможност да се консултират със специалистите в ЦСУО “Нашата къща” на теми, свързани с ранно детско развитие, сензорна интеграция и др. , както и да разгледат материали.

Следващата среща в “Нашата къща” ще се проведе на 23.09 с тема “Глинена работилница”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *